Japanilaiset itsepuolustuslajit ovat levinneet laajalle ympäri maailman ja niillä on miljoonittain harrastajia. Useilla lajeilla on pitkä historia ja niitä on harjoitettu jopa ennen ajanlaskun alkua. Itsepuolustuslajeissa harrastajia kiehtoo moni asia, ja näihin kuuluvat esimerkiksi taidon tuoma turvallisuuden tunne, sekä japanin kulttuuriin ja perinteisiin kiedottu mystisyys, mihin toivotaan päästävän osaksi.

Medialla ja viihteellä on ollut suuri merkitys itsepuolustuslajien suosion levityksessä ja säilyttämisessä. Upeiden taistelukohtausten innoittamina aloittelijat päätyvät itsepuolustuslajin kouluun ja pääsevät nain sisään lajiin. Japanilaiset lajit eivät kuitenkaan ole vain fyysistä opetusta, vaan niihin liittyy tiukka henkinen osio myös. Tämä tarkoittaa, että jos harrastaja mielii ymmärtää lajin kunnolla, on opeteltava jokainen sen osa-alueista.

Japanilaisiin itsepuolustuslajeihin kuuluu suuri osa itsepuolustuslajeja, joiden alkuperäismaana on Japani. Itsepuolustuslajit voidaan jakaa eri ryhmiin, joihin kuuluu esimerkiksi budo. Tähän kuuluvat modernit itsepuolustuslajit ja sanana se tarkoittaa elämäntapaa, jossa pyritään ihmisen fyysisen, henkisen ja moraalisen puolen kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Tässä kuvataan sitä kokonaisuutta, mikä itsepuolustuslajeihin kuuluu, myös itse toiminnan ulkopuolella. Termi bujutsu puolestaan viittaa suoraan taistelu taktiikoihin ja tekniikoihin, joita oikeassa taistelussa käytetään ja tässä itsepuolustuslajeja tarkastellaan sodan keinona. Termi bugei on puolestaan kuvaamassa lajia kokonaisuutena, ja niitä taktiikoita, sekä tekniikoita mitä siinä käytetään ja se kuvaa puhtaasti itsepuolustuslajia.

Usein jokin harrastus nousee suosioon ja sammuu nopeasti ensivillityksen jälkeen. N’in ei ole kuitenkaan käynyt useankaan japanilaisen itsepuolustuslajin kohdalla. Osittain se johtuu sen jatkuvasta näkyvyydestä medioissa, mutta suurempi osuus kuuluu lajeille itselleen. Koska ne kattavat fyysisen suorituksen lisäksi myös henkisen osuuden, saa yhä useampi harrastaja niistä toivoa omalle elämälleen ja löydettyä ikään kuin sopivan uskonnon itselleen. Niiden suuri vaihtelevuus myös auttaa jokaista löytämään itselleen sopivan lajin.